1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký USB Token
  4. Khi ký hóa đơn trên Meinvoice Web, không hiện khung nhập mã pin và bị treo hoặc yêu cầu phê duyệt sử dụng Misa Esign

Khi ký hóa đơn trên Meinvoice Web, không hiện khung nhập mã pin và bị treo hoặc yêu cầu phê duyệt sử dụng Misa Esign

Khi ký hóa đơn trên Meinvoice Web, không hiện khung nhập mã pin và bị treo hoặc yêu cầu phê duyệt sử dụng Misa Esign như hình, anh chị kiểm tra theo các trường hợp sau

Trường hợp 1: Khách hàng dùng usb token nhưng phần thiết lập ký số tích chọn sang ký từ xa

Anh/chị vào Hệ thống, thiết lập ký số, nhấn hủy kết nối ở mục “Dịch vụ chữ ký số từ xa Misa Esign” và nhấn lại “sử dụng ngay” ở mục “Ký trực tiếp qua USB”

Trường hợp 2: Do lỗi bộ cài Esign và misa kyso

Bước 1: Thực hiện gỡ tool Esign và cài đặt lại theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Thực hiện gỡ bộ cài misa kyso và cài đặt lại bản mới nhất theo link tại đây

Sau đó, anh chị khởi động lại máy tính và thực hiện ký lại

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan