3. Cài đặt và kích hoạt USB Token

Sau khi hồ sơ đăng ký được MISA ESIGN thẩm định thành công. USB Token sẽ được gửi về, anh/chị phải thực hiện cài đặt và kích hoạt USB để thực hiện ký số bằng USB Token

Xem phim hướng dẫn:

1. Cài đặt USB Token

Anh/chị sử dụng USB Token cắm trực tiếp vào máy tính.

Chọn File explorer, chọn ổ MISA-CA. Tìm file autorun.exe, Click đúp vào file. Nhấn Yes.

Lưu ý: Anh/chị cũng có thể click đúp vào file misaca_csp11_v2_onlineinstaller.exe.

Trong trường hợp, anh/chị không tìm được bộ cài. Anh/chị vui lòng truy cập lần lượt 2 đường link dưới đây để thực hiện tải bộ cài về máy tính:

https://product.misa.com.vn/misasoftware/misaca/usbtoken/misaca_csp11_v2_installer.exe

http://product.misa.com.vn/misasoftware/misaca/usbtoken/misaca_csp11_v2_mgr_update.exe

Hệ thống hiển thị cửa sổ Setup, anh/chị nhấn Install.

Khi đó, hệ thống sẽ tự động cài đặt MISA-CA Token Manager v2.0. Sau đó, nhấn Tiếp.

Nhấn Kết thúc để hoàn thành cài đặt.

Màn hình MISA – CA Token Manager v2.0 xuất hiện sau khi đã được cài đặt thành công.

2. Kích hoạt USB Token

Trên màn hình MISA – CA Token Manager v2.0, anh/chị chọn Chứng thư số/Đăng ký chứng thư.

Khi đó, hệ thống yêu cầu anh/chị nhập Mã kích hoạt (được gửi về email đăng ký).

Nhấn Chấp nhận.

USB Token đã được kích hoạt, anh/chị kiểm tra lại chi tiết tất cả các thông tin có trên chứng thư số.

Kiểm tra kỹ thông tin, nhấn Chấp nhận

Ngay sau đó, hệ thống sẽ gửi Thỏa thuận sử dụng thuê bao dịch vụ chữ ký số điện tử MISA ESIGN.

Lưu ý: Thỏa thuận sử dụng thuê bao dịch vụ chữ ký số điện tử MISA ESIGN là file PDF. Vì vậy, máy tính của anh/chị cần thực hiện cài đặt phần mềm Adobe Reader để hiển thị file.

Hệ thống sẽ yêu cầu anh/chị thực hiện thiết lập lại Mã pin mới ngay khi USB Token được kích hoạt thành công.

Anh/chị nhập Mã pin mới cho USB Token, xác nhận lại Mã pin mới.

Nhấn Chấp nhận.

Sau khi thiết lập Mã pin mới thành công, hệ thống tiếp tục yêu cầu xác nhận thông tin chứng thư số

  • Tích chọn nếu thông tin chính xác
  • Nhấn Xác nhận

Như vậy, anh/chị đã thực hiện cài đặt và kích hoạt chữ ký số thành công.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan