1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi cài cắm USB Token trên máy tính, hệ thống báo lỗi: “CD Drive (E:) es2003_151104”

Khi cài cắm USB Token trên máy tính, hệ thống báo lỗi: “CD Drive (E:) es2003_151104”

1. Vấn đề gặp phải

Khi cài cắm USB Token, máy tính của anh/chị không nhận USB Token hoặc USB Token bị chặn và xuất hiện hiển thị báo lỗi như hình

2. Nguyên nhân

Do trên máy tính của khách hàng đang sử dụng phần mềm diệt virus, hoặc máy không hỗ trợ driver nhận USB Token

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Anh/chị thực hiện tải và cài đặt Tool theo đường dẫn: Tại đây.

Sau khi cài đặt xong mà giao diện Tool hiện thị như hình.

Anh/chị thực hiện tải và cài đặt thêm Tool bản update: Tại đây

Khi tải và cài đặt xong, màn hình Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hiện thị như hình dưới

Anh/chị có thể bắt đầu sử dụng Chứng thư số bằng USB Token ngay từ bây giờ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan