1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi Server

Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi Server

Nội dung

Khi khách hàng thực hiện cài đặt và kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi như hình sau:

2. Nguyên nhân:

Do hệ điều hành cũ như Win7, Win xp bị lỗi phần update Root certificate

3. Giải pháp:

Bước 1: Download file https://secure.globalsign.net/cacert/Root-R3.crt

Bước 2: Mở phần mềm mmc.exe (bằng cách bẩm nút biểu tượng Windows + Rmmc.exe và nhấn Enter)


Bước 3: Bấm Ctrl + M để mở cửa số Add or Remove Snap-ins

Bước 4: Chọn vào Certificates rồi bấm Add, chọn tiếp Computer Account rồi bấm Next rồi bấm tiếp Finish → bấm OK

Bấm chuột phải vào mục Trusted Root Certificate rồi chọn All TasksImport

1644555285149.png

Bấm Next, bấm tiếp Browser và chọn đến file Root-R3.crt vừa download ở trên, bấm tiếp Next:

9.png

Nếu máy hiện cảnh báo, anh/chị chọn yes rồi sau đó OK

1644555452870.png

Đợi thông báo ” The import was successful” là đã hoàn tất quá trình add certificate

5.PNG

Anh chị mở lại tool ký số thực hiện kích hoạt lại.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan