1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi “Certificate Is Invalid”

Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi “Certificate Is Invalid”

1. Vấn đề gặp phải:

Khi khách hàng thực hiện cài đặt và kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo lỗi như hình sau:

2. Nguyên nhân:

Do yêu cầu của chứng thư số đã được chấp nhận, nhưng khách hàng chưa thực hiện kích hoạt. Dẫn đến sau ngày… bộ cài được nâng cấp, khách hàng thực hiện kích hoạt thì gặp lỗi như trên.

3. Giải pháp:

Để khắc phục lỗi này, anh/chị liên hệ Nhân viên Kinh doanh thực hiện post mã Jira để kỹ thuật viên hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan