Khi cắm chữ ký số, hệ thống báo Lỗi khi nạp PKCS#11

Nội dung

Khi khách hàng thực cắm chữ ký số, hệ thống báo “Lỗi khi nạp PKCS#11…”

2. Nguyên nhân:

Do lỗi bộ cài trong máy

3. Giải pháp:

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Anh/chị thực hiện gỡ phiên bản hiện tại đã cài đặt trên máy tính

Bước 2: Khởi động lại máy tính

Bước 3: Sau khi máy tính mở lại, anh chị thực hiện cài đặt lại theo hướng dẫn tại đây từ bước 3.

Lưu ý: Sau khi gỡ bộ cài cũ trên máy, anh chị cần thực hiện khởi động lại máy tính rồi mới cài đặt lại

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan