Cách thay đổi mã pin USB Token

Sau khi cài đặt và kích hoạt USB Token thành công, anh/chị thực hiện thay đổi lại mã pin mặc định trước đó bằng mã pin mới để đảm bảo an toàn cho thông tin đăng nhập.

Trên màn hình Tool cài đặt, anh/chị chọn Setting/Change PIN

Anh/chị thực hiện nhập mã pin mới, mã pin cũ và xác nhận mã pin mới.
Sau đó, nhấn Accept để hoàn thành.

Anh/chị sử dụng mã pin mới để đăng nhập sau khi mã pin đã được thay đổi.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan