2. Đăng ký tài khoản với doanh nghiệp mới

Với các mới thành lập và đơn vị chuyển qua phương thức giao dịch điện tử BHXH thì cần phải thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn sau:

1. Cài đặt và đăng nhập vào công cụ hỗ trợ

Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng cần phải thực hiện cài cắm USB Token và đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ:

  • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
  • Công cụ Extension ký số và ứng dụng nền cho ký số (hướng dẫn tại đây)
2. Đăng ký TK trên trang BHXH Việt Nam

Trên màn hình trang chủ, chọn Đăng ký để hiển thị màn hình đăng ký.

3. Khai báo thông tin

Trên màn hình đăng ký, chọn đối tượng đăng ký là Đơn vị, nhập các thông tin bắt buộc. Chọn Đăng ký để hiển thị màn hình ký số.

Lưu ý: Dữ liệu đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập.

4. Ký số MISA ESIGN

Thực hiện ký số bằng cách nhấn OK để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký.

Nhận mã PIN, nhấn

5. Kích hoạt tài khoản.
  • Sau khi hoàn thành bước đăng ký tài khoản với cơ quan bảo hiểm. Đơn vị BHXH sẽ kiểm tra tính đúng đắn và kết quả sẽ trả vào mail của đơn vị.
  • Truy cập email để kích hoạt, hệ thống gửi mã kích hoạt để người dùng kích hoạt.
  • Sau khi kích hoạt vào email để nhận thông tin đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Lưu ý:

Trang BHXH chỉ hỗ trợ công nghệ kí mới trên máy win 10 version từ 1909 trở lên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan