1. Cài đặt Extension, ứng dụng nền cho ký số

Để MISA ESIGN có thể ký được trên các trang của BHXH khách hàng cần cài đặt thêm ứng dụng Extension ký số và ứng dụng nền cho ký số như sau:

1. Cài đặt Extension
  • Tích sang tab Tài liệu & ứng dụngTải Ứng dụng\ Chọn Cài đặt Extension ký số.
  • Thêm vào Chrome
  • Chọn thêm tiện ích

Lưu ý: Kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo Extension đã bật trên trình duyệt Google Chrome

2. Cài đặt ứng dụng nền cho ký số Đăng ký & Kê khai
  • Tải ứng dụng nền
  • Sau khi tải xong ứng dụng chọn cài đặt, cửa sổ cài đặt hiển thị nhấn Next
  • Nhấn Next
  • Chọn Install
  • Sau khi cài đặt xong chọn Finish

Trường hợp nếu đang mở trình duyệt để truy cập vào trang BHXH thì cần tắt trình duyệt đi mở lại.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan