3. Thay đổi chữ ký số với doanh nghiệp đang hoạt động

Với các doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số của nhà cung cấp khác để ký nộp BHXH muốn đổi sang chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token, vui lòng xem hướng dẫn dưới đây:

1. Cài đặt và đăng nhập vào công cụ hỗ trợ

Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng cần phải thực hiện cài cắm USB Token và đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ:

  • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
  • Công cụ Extension ký số và ứng dụng nền cho ký số (hướng dẫn tại đây)
2. Đăng nhập
  • Khai báo thông tin đăng nhập và nhập mã xác thực
3. Thay đổi thông tin
  • Trên góc phải tại phần tài khoản tích chọn mũi tên để chọn Thay đổi thông tin.
  • Kiểm tra các thông tin Tích chọn Cơ quan tổ chức cam kết hoàn toàn chịu …nội dung trên. Sau đó tích Đăng ký thay đổi thông tin.
4. Ký số MISA ESIGN
  • Kiểm tra thông tin về Chứ ký số MISA ESIGN và ấn Ok để chọn chữ ký số.
  • Khai báo mã PIN
5. Thông báo hoàn thành thay đổi chữ ký số.
  • Đơn vị BHXH sẽ kiểm tra tính đúng đắn và kết quả sẽ trả vào mail của đơn vị.
  • Cơ quan bảo hiểm gửi thông báo thay đổi chữ ký số thành công qua mail.

Sau khi nhận được thông báo thay đổi chữ ký số thành công thì người dùng có thể dùng chứ ký số để ký nộp tờ khai bảo hiểm.

Lưu ý:

Trang BHXH chỉ hỗ trợ công nghệ kí mới trên máy win 10 version từ 1909 trở lên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan