3. Thay đổi chữ ký số với doanh nghiệp đang hoạt động

Hướng dẫn cập nhật thông tin chứng thư số USB Token mới trên hệ thống BHXH điện tử tại địa chỉ: gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 1: Cắm USB Token MISA eSign vào máy tính. Cài đặt công cụ Extension ký số và ứng dụng nền cho ký số (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: gddt.baohiemxahoi.gov.vn và thực hiện đăng nhập. Sau đó, khai báo thông tin đăng nhập và nhập mã xác thực.

Bước 3: Trên góc phải tại phần tài khoản tích chọn mũi tên để chọn Thay đổi thông tin.

Kiểm tra các thông tin Tích chọn Cơ quan tổ chức cam kết hoàn toàn chịu …nội dung trên. 
Sau đó tích Đăng ký thay đổi thông tin.

Bước 4: Kiểm tra thông tin về chữa ký số MISA eSign và nhấn OK để chọn chữ ký số đó.

Bước 5: Nhập MÃ PIN

Bước 6: Đơn vị BHXH sẽ kiểm tra tính chính xác và kết quả sẽ trả vào mail của đơn vị.

Cơ quan bảo hiểm gửi thông báo thay đổi chữ ký số thành công qua mail.

Sau khi nhận được thông báo thay đổi chữ ký số thành công thì người dùng có thể dùng chứ ký số để ký nộp tờ khai bảo hiểm.

Lưu ý: Trang BHXH chỉ hỗ trợ công nghệ kí mới trên máy win 10 version từ 1909 trở lên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan