1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0, hệ thống báo lỗi: “Please install the middleware of MISA-CA Token v2”

Khi cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0, hệ thống báo lỗi: “Please install the middleware of MISA-CA Token v2”

1. Vấn đề gặp phải

Khi cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hệ thống thông báo lỗi như hình

2. Nguyên nhân

Do khách hàng cài đặt bản Tool update trước bản Tool cài đặt dẫn đến lỗi middleware

3. Giải pháp

Trường hợp này để khắc phục lỗi, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Chạy file autorun

Sau khi đã gỡ được cài đặt, anh/chị thực hiện truy cập vào ổ (E) hoặc ổ (F). Tìm file autorun.exe

Sau đó, nháy đúp chuột vào file autorun.exe. Chọn Install để chạy file

Bước 2: Thực hiện cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0

Sau khi đã gỡ Tool và chạy file autorun thành công, anh/chị thực hiện cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0 theo link: Tại đây

Trường hợp khi cài đặt xong mà màn hình Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hiện thị như hình.

Anh/chị phải thực hiện tải và cài đặt thêm Tool update: Tại đây

Khi tải và cài đặt xong, màn hình Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hiện thị như hình.

Anh/chị có thể bắt đầu sử dụng Chứng thư số bằng USB Token ngay từ bây giờ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan