1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo: “Lỗi xảy ra trong quá trình tạo CSR”

Khi thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống báo: “Lỗi xảy ra trong quá trình tạo CSR”

1. Vấn đề gặp phải

Trong quá trình thực hiện kích hoạt chứng thư số, hệ thống thống báo “Lỗi xảy ra trong quá trình tạo CSR”.

2. Nguyên nhân

Do máy tính khách hàng trước đó đã cài tool bản cũ chưa được update, dẫn đến khi cài đặt bản mới hệ thống thông báo lỗi CSR

3. Giải pháp


Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Gỡ Tool MISA-CA Token Manager v2.0 đã được cài đặt trên máy tính

Để gỡ Tool MISA-CA Token Manager v2.0, anh/chị mở Control Panel trên máy tính. Chọn Programs and Features

Anh/chị tìm kiếm Tool MISA-CA Token Manager v2.0, nháy chuột phải và chọn Uninstall/Change để gỡ cài đặt

Bước 2: Chạy file autorun

Sau khi đã gỡ được cài đặt, anh/chị thực hiện truy cập vào ổ (E) hoặc ổ (F). Tìm file autorun.exe

Sau đó, nháy đúp chuột vào file autorun.exe. Chọn Install để chạy file

Bước 3: Thực hiện cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0

Sau khi đã gỡ Tool và chạy file autorun thành công, anh/chị thực hiện cài đặt lại Tool MISA-CA Token Manager v2.0 theo link: Tại đây

Trường hợp khi cài đặt xong mà màn hình Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hiện thị như hình.

Anh/chị phải thực hiện tải và cài đặt thêm: Tại đây

Khi tải và cài đặt xong, màn hình Tool MISA-CA Token Manager v2.0 hiện thị như hình.

Anh/chị có thể bắt đầu sử dụng Chứng thư số bằng USB Token ngay từ bây giờ.


Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan