1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Khác
 4. Hướng dẫn thay đổi/ cập nhật chữ ký số mới gia hạn trên các dịch vụ công và sản phẩm của MISA

Hướng dẫn thay đổi/ cập nhật chữ ký số mới gia hạn trên các dịch vụ công và sản phẩm của MISA

Sau khi gia hạn thành công Chữ ký số (viết tắt là CKS) trên Token Manager, anh/chị cần đăng ký thay đổi Chữ ký số với dịch vụ mà bạn đang sử dụng. Tùy dịch vụ đang sử dụng, anh/chị có thể thực hiện theo 1 trong những hướng dẫn sau để thực hiện thay đổi/ cập nhật lại chữ ký số mới gia hạn:

 1. Hướng dẫn cập nhật thông tin chữ ký số lên hệ thống Thuế điện tử
 2. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn lên hệ thống BHXH Việt Nam
 3. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn lên hệ thống Hải quan điện tử khi vẫn còn thông tin của CKS cũ
 4. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn lên hệ thống Hải quan điện tử khi không còn thông tin của CKS cũ
 5. Hướng dẫn cập nhật CKS trên trang KBNN
 6. Hướng dẫn cập nhật CKS trên mạng Đấu thầu Quốc gia (ĐTQG)

Ngoài ra, anh/chị phải thực hiện thay đổi CTS mới trên các sản phẩm của MISA nếu đang sử dụng:

 1. Hướng dẫn thay đổi CKS trên MISA meInvoice
 2. Hướng dẫn thay đổi CKS trên AMIS BHXH
 3. Hướng dẫn thay đổi CKS trên MISA mTax

Một số khách hàng đang sử dụng CKS USB Token của MISA eSign trên các phần mềm khác, vui lòng thực hiện thay đổi lại thông tin CTS để sử dụng. Đã có hướng dẫn cụ thể, kính mời anh/chị đón đọc:

 1. Hướng dẫn thay đổi CKS trên BHXH EFY
 2. Hướng dẫn thay đổi CKS trên BHXH eBH 
 3. Hướng dẫn thay đổi CKS trên BHXH VNPT
 4. Hướng dẫn thay đổi CKS trên BHXH Viettel
 5. Hướng dẫn thay đổi CKS trên BHXH Bkav

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan