1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khác
  4. Cách kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đã ký số

Cách kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đã ký số

1. Mục đích

Cho phép người dùng kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ của tài liệu đã được ký số trước đó

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1 Kiểm tra trên website của NEAC

  • Click chọn vào Chọn file tải lên. Sau đó, thực hiện tải tài liệu cần kiểm tra từ máy tính lên hệ thống
  • Sau khi tải tài liệu lên thành công, nhấn Kiểm tra chữ ký để thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của tài liệu đã được ký số
  • Hệ thống sẽ tự động trích rút các dữ liệu về Thông tin chữ ký đã được ký lên tài liệu

Như vậy bạn đã kiểm tra thành công tính toàn vẹn và hợp lệ của chữ ký trên tài liệu

2.2 Kiểm tra trên Acrobat Reader

  • Vui lòng tải phần mềm Acrobat Reader theo đường dẫn: https://get.adobe.com/reader/
  • Mở phần mềm Acrobat và chọn file cần kiểm tra từ máy tính lên hệ thống
  • Click vào Signature Panel. Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về chữ ký đã ký trên tài liệu

Như vậy, anh chị đã kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lý của chữ ký trên tài liệu thành công.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan