1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khác
  4. Hướng dẫn thay đổi CKS USB Token trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hướng dẫn thay đổi CKS USB Token trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Lưu ý trước khi thực hiện:

  • Máy tính đã được cài đặt thành công CKS USB Token
  • Đã đăng ký thành công CKS trên trang Hải quan điện tử (https://customs.gov.vn-). Đăng ký CKS trên trang Hải quan chính là đăng ký CKS vào hệ thống tập trung V5.
  • Truy cập trình duyệt IE, FIFOX, IE tab. Tuy nhiên nên truy cập ứng dụng trên IE tab để đọc chữ ký số tốt nhất.

Hướng dẫn thay đổi CKS USB Token trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

1. Cài đặt bộ cài

Bước 1: Từ trình duyệt IE Tab người dùng truy cập hệ thống Một cửa quốc gia theo link https://vnsw.gov.vn bấm chọn đăng ký chữ ký số.

Tại giao diện mới chọn “Link đăng ký

Xóa bỏ đuôi miền bấm enter để đăng ký cập nhật chữ ký số trên hệ thống https://customs.gov.vn

Tại giao diện màn hình người dùng bấm chọn:

  • Dịch vụ công trực tuyến
  • Đăng ký chữ ký số

Bước 2Cài đặt java: Trường hợp máy chưa cài đặt Java 7U3 thành công thì người dùng tải và cài đặt theo hướng dẫn để máy đọc được chữ ký số

Khi tải và cài đặt thành công Java người dùng cần add link https://vnsw.gov.vn vào trong java mới cài đặt:

 

Bước 3. Sau khi đăng ký thành công chữ ký số trên trang http://customs.gov.vn người dùng truy cập lại trang https://vnsw.gov.vn trở về trang trủ và chọn cài bộ ký

Tải cài đặt bấm “hoàn thành” để hoàn tất quá trình cài đặt

 

Biểu tượng bút ký chạy ở góc phải màn hình trạng thái : đang hoạt động

2. Hướng dẫn thay đổi CKS USB Token trên hệ thống thông tin một cửa quốc gia

Hiện nay việc thay đổi CKS USB Token trên hệ thống thông tin một cửa sẽ được thực hiện trên trang Hải quan điện tử. Việc thay đổi CKS USB Token trên trang Hải quan sẽ có 2 trường hợp:

  1. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn lên hệ thống Hải quan điện tử khi vẫn còn thông tin của CKS cũ
  2. Hướng dẫn cập nhật chữ ký số mới gia hạn lên hệ thống Hải quan điện tử khi không còn thông tin của CKS cũ

 

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan