3. Thay đổi chữ ký số áp dụng với doanh nghiệp đang hoạt động

Sau khi đăng ký các thử tục về đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ được sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Để thực hiện đăng ký tài khoản thuế điện tử cho doanh nghiệp mới dùng chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token theo hướng dẫn sau:

1. Cài đặt và đăng nhập vào công cụ hỗ trợ

Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng cần phải thực hiện cài cắm USB Token và đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ:

  • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
  • Công cụ java (hướng dẫn tại đây)
2. Đăng nhập vào trang TCT
  • Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp.

Chú ý: Có 3 dạng Tài khoản đăng nhập (TK chữ ký số – Token):
– MST: -> Là tài khoản để nộp các Tờ khai (Không nộp được Tiền thuế)
– MST-NT: -> Là tài khoản để nộp Tiền thuế (Không nộp được Tờ khai)
– 
MST-QL -> Là Tài khoản quản lý 2 TK trên, có thể cấp quyền cho 2 TK trên và cũng nộp được Tờ khai + Tiền thuế.
    -> 3 dạng TK trên đều cùng 1 mật khẩu.

3. Thay đổi thông tin chữ ký số
  • Tại mục Quản lý tài khoản, chọn Thay đổi thông tin dịch vụ
  • Nhấn chọn Thay đổi CKS tại phần Thông tin CKS sau đó nhấn Tiếp tục
  • Sau khi tích vào Thay đổi CKS thì phần mềm tự cập nhật thông tin chữ ký số MISA ESIGN.
  • Sau khi ấn Tiếp tục\ Màn hình hiển thị Tờ khai đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số.

Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn Ký và gửi

Lưu ý: Tại phần khai thuế điện tử, thao tác thay đổi CKS cũng tương tự như phần nộp thuế điện tử.

4. Ký số MISA ESIGN
  • Nhập mã PIN nhấn OK
  • Thông báo khi thực hiện ký thành công
B
5. Kiểm tra lại kết quả thay đổi chữ ký số đã thành công.

Sau khi thay đổi thành công chữ ký số đăng ký với TCT thì người dùng có thể thực hiện ký trên các tờ khai thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan