3. Cập nhật thông tin Chữ ký số trên Hải quan điện tử

Nếu thông tin Chứng thư số bị thay đổi, đơn vị sở hữu chứng thư cần thực hiện cập nhật lại chứng thư số trên website của Tổng cục Hải quan và Hệ thống VNACSS.

Thông tin chứng thư số có thể bị thay đổi do:

 • Gia hạn chữ ký số MISA eSign.
 • Thay đổi thông tin tên công ty hoặc địa chỉ trong chứng thư số.
 • Cấp lại chữ ký số mới do mất, hỏng.
 • Chuyển đổi chữ ký số từ nhà cung cấp khác sang MISA eSign.
1. Cài đặt và đăng nhập công cụ hỗ trợ:

Trước khi thực hiện đăng ký tài khoản người dùng cần phải thực hiện cài cắm USB Token và đăng nhập vào ứng dụng hỗ trợ:

 • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
 • Cài đặt Java Hải quan (tại đây). Nếu máy tính đã cài đặt nhiều loại Java, phải thực hiện gỡ đi và cài đặt Java Hải quan.
 • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 11 trở lên
2. Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số:

Vui lòng xem hướng dẫn tại đây

3. Cập nhật thông tin chữ ký số trên hệ thống VNACSS

Bước 1: Truy cập vào trang Hải quan tại địa chỉ https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx,

Tiếp tục nhấn chọn mục Đăng nhập

 Nhấn vào “Run this time” để nhận java trên trang

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn vào “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run”

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Lưu ý:

 • Cắm CKS cũ vào để đăng nhập. (Trường hợp khách hàng không còn chữ ký số cũ để đăng nhập. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây)
 • Trường hợp, khách hàng đang đăng ký chứng thư số nhưng đã hết hạn thì vẫn đăng nhập được bằng chứng thư số cũ để thực hiện đăng ký lại chứng thư số mới

Đăng nhập xong thì cắm CKS mới vào mở trang: https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx trên 1 tab mới để thực hiện đăng ký.

Bước 2: Tại mục I. Đăng ký chọn 5. Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản quản trị

Nhấn vào “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run”

Trên màn hình Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị. Nhập thông tin của doanh nghiệp bao gồm:

 • Mục Thông tin tài khoản: nhập Mã số thuế, Email, thiết lập Mật khẩu
 • Mục Thông tin chữ ký số: Nhấn vào biểu tượng tam giác để lựa chọn chữ ký số lấy thông tin chữ ký số Misa (MST chứa trong Chữ ký số phải trùng với MST bạn vừa nhập ở trên).

Nhấn Cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị.

Hiển thị cửa sổ nhập mã PIN USB Token MISA eSign. Nhấn Ok.

Hệ thống thông báo cập nhật thành công tài khoản.

Bước 3: Quay lại màn hình trang chủ, Chọn II. Sửa thông tin đăng ký, nhấn 1. OE2102Sửa thông tin chung và người sử dụng.

Trên màn hình Sửa thông tin chung và người sử dụng, chọn tab Thông tin người khai Hải quan.

Trên màn hình Thông tin người khai Hải Quan.

Chọn User code có số serial tương ứng với số serial trước khi gia hạn. Thực hiện Lựa chọn chữ ký số chọn chữ ký số Misa, người dùng điền lại ngày hiệu lực tính từ ngày người dùng thay đổi thông tin. Nhấn Ghi để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng một chữ ký số để kê khai Hải quan chỉ hiện thị một dòng User code

Hệ thống thống báo Cập nhật thành công.

Bước 4: Tra cứu thông tin đăng ký hải quan. Các bạn vào mục IV. Tra cứu, chọn 1OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký

Màn hình Tra cứu thông tin đăng ký hiện ra. Tích chọn vào Đăng ký mới và Sửa sau phê duyệt.

Nhấn Tìm kiếmGửi.

Bước 5: Bảng Tra cứu thông tin hiển thị.

Nhập tên người gửi, địa chỉ email, lựa chọn chứng thư số

Nhấn vào “Ký chữ ký số” sau đó nhấn “Gửi

Xuất hiện thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan tức là Bạn đã cập nhật thành công Chứng thư số lên hệ thống VNACCS.

Lưu ý:

 • Sau 0h00 ngày tiếp theo, anh chị có thể thực hiện kê khai với thông tin chữ ký số vừa được cập nhật.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan