1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi thực hiện các chức năng Tool MISA-CA Token Manager v2.0, hệ thống báo lỗi: “Yêu cầu chưa được duyệt”

Khi thực hiện các chức năng Tool MISA-CA Token Manager v2.0, hệ thống báo lỗi: “Yêu cầu chưa được duyệt”

1. Vấn đề gặp phải

Thực hiện cài đặt USB Token trên máy tính thành công. Khi sử dụng và click vào các chức năng trong Tool MISA-CA Token Manager v2.0, hệ thống thông báo lỗi “Yêu cầu chưa được duyệt”

2. Nguyên nhân

Do chứng thư số của khách hàng chưa được hệ thống xét duyệt

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh
  • Chờ nhân viên kinh doanh liên hệ nhân viên thẩm định duyệt yêu cầu duyệt chứng thư số
  • Nhận mã PIN và mã kích hoạt qua mail đăng ký để thực hiện đăng nhập và kích hoạt USB Token

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan