1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi nhập mã kích hoạt quá số lần cho phép. Hệ thống báo lỗi: ” Yêu cầu bị từ chối vì nhập sai mã kích hoạt nhiều lần”

Khi nhập mã kích hoạt quá số lần cho phép. Hệ thống báo lỗi: ” Yêu cầu bị từ chối vì nhập sai mã kích hoạt nhiều lần”

1. Vấn đề gặp phải

Nhập nhiều lần mã kích hoạt dẫn đến khi thực hiện đăng nhập vào Tool, hệ thống báo lỗi “Yêu cầu bị từ chối vì sai mã kích hoạt quá nhiều lần”.

2. Nguyên nhân

Do khách hàng nhập sai mã kích hoạt dẫn đến nhập nhiều quá lần cho phép.

Lưu ý: Mã kích hoạt sẽ có số lần nhập giới hạn là 5 lần. Quá số lần này, hệ thống sẽ báo khóa

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh

Khi hệ thống hiện lỗi báo khóa, anh/chị liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh, đồng thời cung cấp luôn số serial number token cho nhân viên kinh doanh để thực hiện mở khóa.
Để lấy số serial number token, anh/chị vào Cấu hình/chọn Thông tin PKCS#11.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan