1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi cài đặt và kích hoạt USB Token
  4. Khi thực hiện chạy file autorun.exe, hệ thống báo lỗi: “Connect error”

Khi thực hiện chạy file autorun.exe, hệ thống báo lỗi: “Connect error”

1. Vấn đề gặp phải

Trường hợp mà không cài được file autorun, hệ thống thông báo lỗi như hình

2. Nguyên nhân

Do hệ điều hành trên máy tính của anh/chị chưa được hỗ trợ dẫn đến file autorun không chạy được

3. Giải pháp

Trường hợp này, để khắc phục lỗi anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Anh/chị thực hiện tải và cài file thay thế theo link: Tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan