1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Cách xử lý khi gặp thông báo trạng thái của công ty là “Ngừng hoạt động” trong quá trình nộp hồ sơ CTS

Cách xử lý khi gặp thông báo trạng thái của công ty là “Ngừng hoạt động” trong quá trình nộp hồ sơ CTS

1. Vấn đề

Khi khách hàng Tổ chức nộp hồ cấp CTS trên mobile, nếu MISA kiểm tra thông tin trên các giấy tờ liên quan có trạng thái là “Ngừng hoạt động” (Thông tin được MISA kiểm tra với hệ thống Thuế điện tử) thì ứng dụng sẽ gửi thông báo “Có vẻ tổ chức của bạn đang ngừng hoạt động” như hình dưới:

2. Cách xử lý

Để xử lý vấn đề này, anh/chị vui lòng thực hiện như sau:

  • Liên hệ với Tổng Cục Thuế để thông báo cập nhật lại thông tin.
  • Sau đó, anh/chị thực hiện nộp lại hồ sơ. Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp chứng thư trên ứng dụng di động, vui lòng theo dõi tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan