1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi muốn ký trên các phần mềm, ứng dụng khác bằng chữ ký số MISA eSign thì thực hiện như thế nào?

Tôi muốn ký trên các phần mềm, ứng dụng khác bằng chữ ký số MISA eSign thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi:

Tôi cần thực hiện ký hóa đơn điện tử, tờ khai bảo hiểm, tờ khai hải quan trên các phần mềm, ứng dụng tương ứng bằng chữ ký số từ xa MISA eSign thì cần thực hiện như nào? Có bao nhiêu bước thực hiện?

Trả lời:

Để thực hiện ký hóa đơn điện tử, tờ khai bảo hiểm, tờ khai hải quan trên các phần mềm khác bằng chữ ký số từ xa MISA eSign, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

MISA eSign Desktop là bộ cài giúp khách hàng ký kết trên các ứng dụng ký của đối tác, Acrobat/Foxit Reader, Word, Excel và trên cổng dịch vụ công (là cầu nối giữa MISA eSign và các trang, ứng dụng khác).

Anh/chị vui lòng tải ứng dụng theo link:
https://product.misa.com.vn/misasoftware/misaca/remote/misa_esign_setup.exe

Anh/chị có thể theo dõi hướng dẫn cài đặt ứng dụng theo video dưới:

Bước 2: Tải và cài đặt ứng dụng MISA eSign Mobile

MISA eSign Mobile ứng dụng để thực hiện xác thực ký số. Đồng thời cho phép người dùng tải lên tài liệu dạng PDF, Word, ảnh,… và ký trên ứng dụng di động.

Để ký số từ xa, anh/chị bắt buộc phải tải ứng dụng này.

Lưu ý: Nếu trước đó anh/chị đã thực hiện tải và cài đặt ứng dụng này rồi, có thể bỏ qua bước 2 và chuyển sang bước 3.

Anh/chị có thể theo dõi hướng dẫn cài tải và đặt ứng dụng theo video dưới:

Bước 3: Ký tài liệu

Sau khi đã thực hiện cài đặt các ứng dụng hỗ trợ ký số và xác thực ký số. Anh/chị thực hiện ký số hóa đơn điện tử, nộp tờ khai bảo hiểm, tờ khai thuế trên các phần mềm tương ứng.

Khi thực hiện ký số bằng chữ ký số từ xa MISA eSign, hệ thống sẽ yêu cầu anh/chị thực hiện xác thực ký số.

Khi đó, anh/chị vui lòng sử dụng ứng dụng MISA eSign mobile để thực hiện

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan