1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi muốn ký trên các phần mềm, ứng dụng khác bằng chữ ký số MISA eSign thì thực hiện như thế nào?

Tôi muốn ký trên các phần mềm, ứng dụng khác bằng chữ ký số MISA eSign thì thực hiện như thế nào?

1. Vấn đề gặp phải

Khách hàng mong muốn ký hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử hoặc tờ khai bảo hiểm, tờ khai hải quan trên trang dịch vụ công tương ứng bằng chữ ký số từ xa MISA eSign. 

Khách hàng đang không nắm được các bước thực hiện để ký số? Có cần cài đặt gì thêm để ký không?

2. Hướng dẫn xử lý vấn đề

Để ký các giấy tờ, văn bản trên các trang dịch vụ công (Bảo hiểm, Thuế, Hải quan,…) khách hàng sẽ phải cài đặt thêm bộ cài MISA eSign desktop

Như vậy các bước để thực hiện ký số hóa đơn điển tử và các giấy tờ văn bản trên trang dịch vụ công:

  • Cài đặt bộ cài MISA eSign desktop
  • Cài đặt ứng dụng MISA eSign mobile (nếu chưa thực hiện cài đặt và đăng ký thiết bị trước đó)
  • Ký tài liệu và xác thực ký số

Bước 1: Cài đặt bộ cài MISA eSign desktop

MISA eSign Desktop là bộ cài giúp khách hàng ký kết trên các ứng dụng ký của đối tác, Acrobat/Foxit Reader, Word, Excel và trên cổng dịch vụ công.

=> Bộ cài này chính là cầu nối giữa MISA eSign và các trang, ứng dụng khác

Bước 2: Cài đặt ứng dụng MISA eSign (nếu chưa thực hiện)

MISA eSign Mobile ứng dụng để thực hiện xác thực ký số. Đồng thời cho phép người dùng tải lên tài liệu dạng PDF, Word, ảnh,… và ký trên ứng dụng di động.

  • Để ký số từ xa, anh/chị bắt buộc phải tải ứng dụng này.

Lưu ý: Nếu trước đó anh/chị đã thực hiện tải và cài đặt ứng dụng này rồi, có thể bỏ qua bước 2 và chuyển sang bước 3.

  • Anh/chị có thể theo dõi hướng dẫn cài đặt và đăng ký thiết bị theo video dưới:

Bước 3: Ký và xác thực tài liệu

Sau khi đã thực hiện cài đặt các ứng dụng hỗ trợ ký số và xác thực ký số. Anh/chị thực hiện ký số hóa đơn điện tử, nộp tờ khai bảo hiểm, tờ khai thuế trên các phần mềm tương ứng.

Vui lòng xem hướng dẫn ký chi tiết trên các phần mềm khác tại đây

  • Khi thực hiện ký số bằng chữ ký số từ xa MISA eSign, hệ thống sẽ yêu cầu anh/chị thực hiện xác thực ký số.
  • Khi đó, anh/chị vui lòng sử dụng ứng dụng MISA eSign mobile để thực hiện

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan