1. Trang chủ
 2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hướng dẫn sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign trên Cổng DVC Bình Định

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign trên Cổng DVC Bình Định

1. Mục đích

Hướng dẫn công dân thực hiện ký các giấy tờ bằng chữ ký số từ xa MISA eSign trong quá trình giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ công Bình Định

 • (1) Anh/chị vui lòng đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định theo đường dẫn: dichvucong.binhdinh.gov.vn.
 • (2) Nhấn chọn “Đăng nhập” để thực hiện đăng nhập vào Cổng dịch vụ Công.
 • (3) Khi hệ thống yêu cầu chọn loại tài khoản muốn sử dụng để đăng nhập, anh/chị nhấn chọn “Tài khoản cấp bởi dịch vụ công quốc gia“.
 • (4) Nhập các thông tin để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công.
 • (5) Hệ thống sẽ gửi mã OTP xác thực về điện thoại. Anh/chị thực hiện nhập mã OTP và nhấn “Xác nhận”.

Lưu ý: Trường hợp chưa có tài khoản, anh/chị vui lòng thực hiện đăng ký. Hướng dẫn chi tiết, vui lòng theo dõi video hướng dẫn tại website của Cổng DVC Bình Định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến

 • (1) Chọn tab “Nộp trực tuyến” để tiến hành nộp hồ sơ.
 • (2) Anh/chị lựa chọn thủ tục cần thực hiện, nhấn “Nộp hồ sơ”.
 • Tại mục Thông tin người nộp hồ sơ, anh/chị vui lòng nhập vào các trường thông tin yêu cầu.
 • Sau đó, nhấn “Đồng ý và tiếp tục”.
 • (4) Anh/chị vui lòng cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu của thành phần hồ sơ. Nhấn vào “Chọn Tệp tin”. Lựa chọn phương thức tải lên.
 • (5) Để ký số giấy tờ vừa tải lên, anh/chị nhấn “Ký số”.
 • (6) Anh/chị vui lòng lựa chọn nhà cung cấp CA của chữ ký số đang sử dụng. VD: Nếu anh/chị đang sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign, anh/chị nhấn chọn vào MISA eSign.

Bước 3: Ký số bằng chữ ký số từ xa MISA eSign

 • (7) Anh/chị nhập tài khoản MISA eSign của mình và nhấn “Đăng nhập”.
 • Khi đó, anh/chị thực hiện thêm chữ ký và ký trực tiếp lên giấy tờ.

Mô tả thao tác thực hiện như dưới đây:

 • Nhấn Thêm chữ ký để thêm chữ ký vào văn bản.
 • Sau đó, nhấn vào Vẽ lại chữ ký để thực hiện ký trực tiếp lên văn bản.
 • Cuối cùng kéo xuống dưới và nhấn .
 • Hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác nhận ký về thiết bị xác thực của anh/chị
 • Khi đó, anh/chị nhấn “Đồng ý” để hoàn thành xác nhận ký.

Như vậy, sau khi ký thành công các giấy tờ trong thành phần hồ sơ, anh/chị đã có thể nộp hồ sơ trực tuyến,

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan