1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn ký chữ ký số MISA eSign qua USB Token
  3. Hướng dẫn kết nối chữ ký số vào tài khoản trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Hướng dẫn kết nối chữ ký số vào tài khoản trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Để sử dụng chữ ký số USB Token MISA eSign khai báo hồ sơ trên Cổng thông tin doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp cần thực hiện thêm chữ ký số MISA eSign vào trong tài khoản. Cách kết nối chữ ký số USB Token vào tài khoản trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia như sau:

Lưu ý về mặt cài đặt

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành window xp SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên, hoặc sử dụng trình duyệt Firefox 51.01 trở xuống.
  • Máy tính đã cài đặt ứng dụng Java phiên bản cập nhật mới nhất.
  • Cắm CKS USB Token MISA eSign vào máy tính đang thực hiện.

Quy trình thực hiện kết nối chữ ký số vào tài khoản trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Bước 1: Kiểm tra cấu hình java đã add link: https://dangkiquamang.dkkd.gov.vn hay chưa. Nếu chưa cấu hình, bạn cần thực hiện cấu hình lại java.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 1

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 2

Bước 3: Tại mục Quản lý thông tin cá nhân chọn Thay đổi thông tin.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 3

Bước 4: Chọn Tải để tải lên chữ ký số công cộng.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 4

Bước 5: Khi bảng điều khiển java hiện lên, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 5

Bước 6: Nhập MÃ PIN token để tiến hành ký số.

Bước 7: Khi bảng điều khiển java hiện lên lần nữa, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 7

Bước 8: Chọn chứng thư số thành công, nhấn Đóng.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 8

Bước 9: Nhấn Thêm vào tài khoản để kết nối chứng thư vào tài khoản.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 9

Bước 10: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới. Chọn Lưu để kết thúc quá trình thêm chữ ký số vào tài khoản.

Newca Huong dan ket noi chu ky so vao tai khoan DKKD 10

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan