2. Ký hóa đơn trên AMIS Kế toán

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện ký số hóa đơn điện tử trên AMIS Kế toán bằng chữ ký số từ xa MISA eSign mà không cần phải sử dụng USB Token.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập chữ ký số MISA eSign và đăng ký/thay đổi thông tin tờ khai trên meInvoice

Anh/chị cần phải kết nối chữ ký số MISA eSign và đồng thời thực hiện đăng ký/thay đổi thông tin tờ khai trên meInvoice trước khi muốn ký hóa đơn trên AMIS Kế toán.

 • Để kết nối với chữ ký số từ xa, vui lòng thực hiện: Vào Hệ thống => Chọn Thiết lập chữ ký số => Nhấn Kết nối với chữ ký số MISA eSign.
 • Để đăng ký/thay đổi thông tin tờ khai, vui lòng thực hiện: Chọn Chứng thư số đang sử dụng => Nhấn Ký điện tử => Xác nhận trên thiết bị xác thực.

Tờ khai sau khi đăng ký/thay đổi thông tin sẽ được gửi cho Cơ quan Thuế xem xét và chấp nhận.

Vui lòng theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Kết nối MeInvoice trên AMIS Kế toán

Tại giao diện chính của phần mềm AMIS Kế toán, (1) Chọn Quản lý hóa đơn. (2) Nhấn chọn Kết nối Meinvoice.

 • Nhập các thông tin yêu cầu để thực hiện kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice:
  Mã số thuế
  Email hoặc số điện thoại
  Mật khẩu
 • Nhấn Kết nối.

Như vậy, anh/chị đã thực hiện kết nối với MeInvoice thành công. Từ bây giờ, anh/chị có thể phát hành và ký số vào hóa đơn điện tử AMIS Kế toán.

Bước 3: Ký số hóa đơn điện tử trên AMIS Kế toán

 • Chọn (1) tab Quy trình, (2) nhấn chọn Xuất và gửi hóa đơn.

Khi đó, phần mềm hiển thị danh sách hóa đơn. Tại đây, anh/chị thực hiện như sau:

 • Lựa chọn hóa đơn cần phát hành. (3) Click đúp chuột vào hóa đơn mong muốn.

Lưu ý: Trước khi thực hiện ký, người dùng vui lòng tải ứng dụng MISA Desktop. Vui lòng theo dõi hướng dẫn tải và cài đặt MISA Desktop tại đây.

 • Anh/chị thực hiện kiểm tra các thông tin, lựa chọn ngày hóa đơn, ký hiệu,… trên hóa đơn.
 • (4) Nhấn Phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn.

Khi đó, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực về thiết bị đăng ký xác thực ký số của người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị xác thực để xác nhận ký số.

 • Anh/chị thực hiện xác nhận trên thiết bị xác thực để ký số.

Lưu ý: Thời gian thực hiện xác thực bị giới hạn. Vì vậy, anh/chị phải thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng.

Trên ứng dụng MISA eSign, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn Đồng ý (2)
 • Sau đó xác nhận lại bằng phương thức xác thực (Face ID, Touch ID, Mật khẩu thiết bị) Tùy thuộc vào thiết lập ban đầu của người dùng.

Như vậy, anh/chị đã xác thực ký tài liệu thành công.

 • Ký thành công, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Như vậy, anh/chị đã ký và phát hành hóa đơn thành công.

Anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan