1. Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

Sau khi Chứng thư số từ xa của khách hàng được kích hoạt, MISA sẽ gửi thông tin tài khoản MISA eSign. Khi đó, khách hàng thực hiện cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop trên máy tính của mình.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tải ứng dụng MISA eSign Desktop

Anh/chị vui lòng truy cập theo đường dẫn dưới để tải ứng dụng về máy:

Link: https://product.misa.com.vn/misasoftware/misaca/remote/misa_esign_setup.exe

Sau khi tải về thành công, anh/chị thực hiện giải nén file zip.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

  • Anh/chị click đúp vào misa_remote_signing_setup.exe

Ứng dụng sẽ thông báo chuẩn bị cài đặt. Anh/chị vui lòng theo dõi hướng dẫn trong quá trình thực hiện để cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop.

  • Tại màn hình ứng dụng MISA eSign Desktop Nhấn Tiếp tục để chuyển màn cài đặt
  • Lựa chọn nơi lưu trữ ứng dụng. Nhấn Tiếp tục
  • Nhấn Cài đặt để tiến hành cài đặt ứng dụng lên máy tính
  • Chờ đợi ứng dụng được cài đặt
  • Máy tính yêu cầu chấp nhận cài đặt ứng dụng. Nhấn Yes để đồng ý cài đặt ứng dụng
  • Nhấn Hoàn thành để kết thúc việc cài đặt ứng dụng

Như vậy anh/chị đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop.

Bước 3: Đăng nhập ứng dụng MISA eSign Desktop

Sau khi cài đặt thành công, anh/chị click đúp vào biểu tượng của ứng dụng trên thanh taskbar của máy tính để mở.

  • Anh/chị nhập tài khoản MISA eSign đã được cấp
  • Nhấn Đăng nhập

Như vậy là anh/chị đã đăng nhập thành công vào ứng dụng MISA eSign Desktop. Tại ứng dụng này, anh/chị có thể quản lý chứng thư mình đang sở hữu, mua thêm hoặc gia hạn chứng thư khi hết hạn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan