1. Trang chủ
 2. 1. Ký tờ khai, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice trên máy tính

1. Ký tờ khai, phát hành hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice trên máy tính

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện ký số biên bản, tờ khai, hóa đơn điện tử meInvoice bằng chữ ký số từ xa MISA eSign mà không cần phải sử dụng USB Token.

2. Hướng dẫn thực hiện

Vui lòng theo dõi hướng dẫn trong video dưới đây:

Bước 1: Thiết lập chữ ký số từ xa MISA eSign

Để thực hiện kết nối MISA meInvoice với chữ ký số từ xa MISA eSign, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tại giao diện chính của phần mềm, (1) Chọn Hệ thống, (2) nhấn chọn Thiết lập chữ ký số.

Tại đây, anh/chị vui lòng chọn hình thức ký số cho đơn vị:

 • Chọn Chữ ký số từ xa MISA eSign và (3) Nhấn Kết nối ngay.

Khi đó, hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu đăng nhập tài khoản MISA eSign:

 • Anh/chị nhập tài khoản MISA eSign của mình (Tài khoản này là tài khoản anh/chị được cấp khi đăng ký CTS thành công).
 • Nhấn Đăng nhập.

Như vậy, anh/chị đã thực hiện kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign thành công. Trên màn hình phần mềm sẽ hiển thị thông tin chữ ký số mà anh/chị đã kết nối.

Bước 2: Ký tờ khai, hóa đơn điện tử bằng chữ ký số từ xa MISA eSign trên meInvoice

2.1 Ký số tờ khai

 • Anh/chị thực hiện đăng ký/thay đổi thông tin tờ khai theo hướng dẫn tại MISA meInvoice.
 • Sau khi đã hoàn thành việc khai báo tờ khai, (1) nhấn Ký điện tử để thực hiện ký vào tờ khai.

Khi đó, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực về thiết bị đăng ký xác thực ký số của người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị xác thực để xác nhận ký số.

 • Anh/chị thực hiện xác nhận trên thiết bị xác thực để ký số.

Lưu ý: Thời gian thực hiện xác thực bị giới hạn. Vì vậy, anh/chị phải thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng.

Trên ứng dụng MISA eSign, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn Đồng ý (2)
 • Sau đó xác nhận lại bằng phương thức xác thực (Face ID, Touch ID, Mật khẩu thiết bị) Tùy thuộc vào thiết lập ban đầu của người dùng.

Như vậy, anh/chị đã xác thực ký tài liệu thành công.

 • Ký thành công, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Sau khi ký xong, anh/chị nhấn Lưu và gửi. Tờ khai sẽ được gửi lên Cơ Quan Thuế và chờ phê duyệt.

2.2 Ký phát hành hóa đơn điện tử

 • (1) Anh/chị thực hiện nhập các thông tin trên hóa đơn.
 • (2) Sau khi hoàn thiện việc khai báo hóa đơn, nhấn Lưu và Phát hành.
 • Phần mềm meInvoice hiển thị thông báo “Phát hành hóa đơn”.
 • (3) Nhấn Phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.

Tương tự như ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu xác thực về thiết bị đăng ký xác thực ký số của người dùng. Vui lòng sử dụng thiết bị xác thực để xác nhận ký số.

 • Anh/chị thực hiện xác nhận trên thiết bị xác thực để ký số

Lưu ý: Thời gian thực hiện xác thực bị giới hạn. Vì vậy, anh/chị phải thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng.

Trên ứng dụng MISA eSign, anh/chị thực hiện:

 • Nhấn Đồng ý (2)
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Sau đó xác nhận lại bằng phương thức xác thực (Face ID, Touch ID, Mật khẩu thiết bị) Tùy thuộc vào thiết lập ban đầu của người dùng.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 2022-03-08_11-00-55.png

Như vậy, anh/chị đã xác thực ký tài liệu thành công.

 • Ký thành công, nhấn Đồng ý để hoàn thành.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Như vậy, anh/chị đã thực hiện ký phát hành hóa đơn thành công.

Bài viết này hữu ích chứ?