Phát hàng hóa đơn trên MISA SME 2022 bằng chữ ký số từ xa MISA eSign

1. Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện ký số hóa đơn điện tử trên MISA SME 2022 bằng chữ ký số từ xa MISA eSign mà không cần phải sử dụng USB Token.

2. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Thiết lập hình thức ký số và đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice

Tại mục 5. “Danh sách chứng thư số sử dụng: Người dùng chọn đúng thông tin chứng thư số từ”

Bước 2: Thiết lập kết nối ký số từ xa MISA eSign

  • Sau khi nhận được thông báo CQT đã chấp nhận tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, người dùng thiết lập ký số trên MISA SME.

Bước 3: Phát hành hóa đơn điện tử

Lưu ý: Trước khi phát hành hóa đơn, người dùng cần kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.

Sau khi đã thiết lập ký số từ xa MISA eSign, người dùng thực hiện các thao tác lập hóa đơn như bình thường.

  • Sau khi nhấn Phát hành HĐ, người dùng cần thực hiện xác thực ký hóa đơn điện tử
  • Mở ứng dụng MISA eSign trên thiết bị xác thực đã đăng ký và bấm đồng ý để xác nhận ký hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Vì thời gian thực hiện xác thực có giới hạn, nên người dùng cần thực hiện thao tác xác nhận nhanh chóng

  • Chương trình thông báo đã xác nhận ký số hóa đơn thành công.
  • Trên danh sách Hóa đơn điện tử/Xuất hóa đơn, chương trình cho phép người dùng theo dõi và quản lý được toàn bộ Trạng thái ký hóa đơn (Đã ký/ Chưa ký/ Từ chối xác thực/…)

Lưu ý:

  • Trong thời gian chờ duyệt trên thiết bị xác thực (mobile), người dùng không được đóng giao diện chờ xác thực ký hóa đơn điện tử trên phần mềm.
  • Phần mềm cho phép ký số hàng loạt tối đa cho 1 lần ký là 50 hóa đơn. Với số hóa đơn lớn hơn, chương trình tự động chia tổng số hóa đơn thành các gói nhỏ – mỗi gói gồm 50 hóa đơn. Số lần người dùng cần xác thực ký điện tử trên mobile tương đương với số gói hóa đơn này.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan