1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Kết nối với các sản phẩm của MISA
  4. 1. Ký tờ khai và phát hành hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice

1. Ký tờ khai và phát hành hóa đơn điện tử trên MISA meInvoice

Hiện nay, MISA meInvoice đã tích hợp dịch vụ chữ ký số từ xa MISA eSign. Cho phép khách hàng có thể thực hiện ký tờ khai, phát hành hóa đơn điện tử, phát hành vé bằng chữ ký số từ xa.

Tiện ích này đã được triển khai trên cả phiên bản web và mobile. Hướng dẫn chi tiết, anh/chị vui lòng theo dõi dưới đây:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan