1. Trang chủ
 2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
 3. Kết nối với các trang dịch vụ công
 4. Hướng dẫn đăng ký và ký số với CKS từ xa trên Cổng DVC

Hướng dẫn đăng ký và ký số với CKS từ xa trên Cổng DVC

I. Mục đích

Hướng dẫn doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đăng ký và cài đặt các trợ ứng dụng – phục vụ việc ký số từ xa trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

II. Hướng dẫn thực hiện

Để ký số bằng chữ ký số từ xa MISA eSign trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, anh/chị phải cài đặt các ứng dụng hỗ trợ sau:

 • Ứng dụng MISA eSign Desktop
 • Ứng dụng hỗ trợ ký MISA KySo DVC

Vui lòng theo dõi hướng dẫn thứ tự các bước cài đặt dưới đây:

1. Cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop

Sau khi cài đặt thành công, anh/chị tiến hành:

 • (3) Mở ứng dụng và đăng nhập thông tin tài khoản CKS từ xa MISA eSign
 • (4) Nhập rõ email/sđt và mật khẩu để đăng nhập

2. Cài đặt ứng dụng hỗ trợ ký MISA KYSO DVC

Sau khi cài đặt xong MISA eSign Desktop, anh/chị tiếp tục cài đặt ứng dụng MISA KYSO DVC

3. Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho phép đăng ký theo 4 cách:

 • C1: Đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động
 • C2: Đăng ký tài khoản bằng Bảo hiểm xã hội
 • C3: Đăng ký tài khoản bằng Sim ký số
 • C4: Đăng ký tài khoản bằng USB ký số
 • C5: Đăng ký tài khoản bằng Bưu điện Việt Nam

Lưu ý: Riêng với doanh nghiệp thực hiện đăng ký theo C3, C4

Xin mời anh/chị theo dõi hướng dẫn đăng ký tài khoảng bằng USB ký số

 • (3) Chọn phương thức đăng ký: USB Ký số

 • (4) Nhấn chọn Đăng ký để tiến hành thực hiện

 • Hệ thống sẽ lấy lên CTS của anh/chị. Nếu đồng ý lựa chọn CTS để sử dụng, anh/chị nhấn Ok

 • (5) Tiến hành nhập các thông tin đăng ký

Như vậy, anh/chị đã thực hiện đăng ký tài khoản thành công,

 

 

 

 

 

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan