1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Kết nối với các trang dịch vụ công
  4. Ký bằng CKS từ xa trên trang thuế điện tử Tổng cục thuế (TCT)

Ký bằng CKS từ xa trên trang thuế điện tử Tổng cục thuế (TCT)

Hiện nay, trên trang Cổng dịch vụ công của Thuế điện tử đã tích hợp và cho phép sử dụng chữ ký số từ xa để giao dịch.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dành cho doanh nghiệp mới và thay đổi thông tin cks số dành cho doanh nghiệp đang hoạt động, Anh/chị vui lòng theo dõi theo hướng dẫn sau:

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan