1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn ký chữ ký số MISA eSign qua USB Token
  3. Đăng ký sử dụng chữ ký số với Hệ thống Hải quan
  4. 1. Điều kiện cần thiết trước khi đăng ký chữ ký số khai Hải quan điện tử

1. Điều kiện cần thiết trước khi đăng ký chữ ký số khai Hải quan điện tử

Để thực hiện đăng ký chữ ký số khai Hải quan điện tử, máy tính của anh/chị phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Máy tính đã cài đặt Tool MISA-CA Token Manager v2.0 và USB Token Chữ ký số MISA Esign đã được cắm vào máy tính
  • Cài đặt và kích hoạt USB Token (hướng dẫn tại đây)
  • Download Java Hải quan (tại đây). Nếu máy tính đã cài đặt nhiều loại Java, phải thực hiện gỡ đi và cài đặt Java Hải quan. (Hướng dẫn cài đặt tại đây)
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 11 trở lên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan