1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khác
  4. Tại sao thời gian hiệu lực chứng thư lại ít hơn thời hạn thuê bao khi đặt hàng?

Tại sao thời gian hiệu lực chứng thư lại ít hơn thời hạn thuê bao khi đặt hàng?

Theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, thời hạn mỗi chứng thư số có hiệu lực tối đa là 5 năm. MISA được cấp chứng thư số đến ngày 20/11/2024.

  • Thời gian hiệu lực chứng thư: Là thời gian mà chứng thư có hiệu lực khi thực hiện ký tài liệu, thời hạn này không vượt quá ngày MISA được phép cấp chứng thư số 20/11/2024
  • Thời hạn thuê bao: Là thời gian gói mua khi anh/chị thực hiện đặt hàng.

Sau khi MISA xin gia hạn thời gian được cấp chứng thư số. Các thuê bao vẫn còn “Thời hạn thuê bao” sẽ được gia hạn thêm “Thời hạn chứng thư”. Nhưng không vượt quá thời hạn được phép cấp chứng thư số của MISA.

* Ví dụ:
Ngày 01/01/2023 anh/chị đặt hàng gói thuê bao dịch vụ chứng thư số của MISA có thời hạn 10 năm (01/01/2023 – 31/12/2032)

Anh/chị được cấp chứng thư số vào ngày 01/01/2023 vậy:

  • Thời hạn chứng thư số: 01/01/2023 – 20/11/2024
  • Thời hạn gói thuê bao: 01/01/2023 – 31/12/2032

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan