1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Khác
  4. Làm sao để kiểm tra bộ cài đã được ký số (xác định) bởi nhà cung cấp hay chưa?

Làm sao để kiểm tra bộ cài đã được ký số (xác định) bởi nhà cung cấp hay chưa?

1. Mục đích thực hiện

Cho phép NSD kiểm tra bộ cài chữ ký số USB Token đã được xác định bởi nhà cung cấp nào.

Việc kiểm tra này, đảm bảo tính xác thực và an toàn của chữ ký số USB Token đơn vị sử dụng từ nhà cung cấp uy tín.

2. Hướng dẫn kiểm tra

Bước 1: Chọn ổ chứa bộ cài misaca_csp11_v2_certd.exe 

Bước 2: Nháy chuột phải, chọn Properties.

Khi đó, cửa sổ misaca_csp11_v2_certd.exe Properties xuất hiện

Bước 3: Chọn Digital Signatures

Hiển thị MOBILE-ID TECHNOLOGIES AND SERVICES, cho thấy chữ ký số USB Token bạn đang sử dụng đã được xác định bởi nhà cung cấp MOBILE-ID TECHNOLOGIES AND SERVICES.

Bước 4: Nhấn OK để đóng cửa sổ

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan