1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký trên pdf, word, excel
  4. Cách gắn nhãn chữ ký cá nhân và dấu đỏ đơn vị trên chứng thư số

Cách gắn nhãn chữ ký cá nhân và dấu đỏ đơn vị trên chứng thư số

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng gán hoặc thay đổi nhãn chữ ký trên chứng thư số

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1 Hướng dẫn trên máy tính hệ điều hành MacOS

2.2 Hướng dẫn trên máy tính hệ điều hành Window

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan