1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký trên pdf, word, excel
  4. Không ký được sau khi nhận được file pdf đã ký trước đó

Không ký được sau khi nhận được file pdf đã ký trước đó

1. Vấn đề gặp phải

Người ký tiếp theo không thể thực hiện ký được sau khi nhận được file pdf (đã ký) từ người ký trước đó

Trên màn hình Acrobat, nút Digitally Sign bị vô hiệu hóa, không thực hiện nhấn vào để ký được.

2. Nguyên nhân

Hiện tượng này là do người ký trước tích chọn vào phần Lock document after signing trong quá trình thực hiện ký trước đó.

3. Cách khắc phục

Khi nhận được file có vấn đề như vậy, anh/chị thực hiện như sau:

  • Yêu cầu người ký trước đó, thực hiện ký lại file và không tích chọn vào phần Lock document after signing trong quá trình ký
  • Nhận lại file ký mới để thực hiện ký

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan