4. Đăng ký mẫu tờ khai thuế

Để có thể nộp được tờ khai thuế thì các Doanh nghiệp phải thực hiện Đăng ký mẫu tờ khai sẽ sử dụng. Các bước thực hiện đăng ký mẫu tờ khai thuế ví dụ với Tờ khai thuế môn bài như sau:

1. Đăng nhập trang TCT
  • Truy cập website của tổng cục thuế thuedientu.gdt.gov.vn
  • Đăng nhập với tài khoản đã đăng ký trên trang thuế
2. Đăng ký tờ khai
  • Tại màn hình chính chọn Khai thuế, sau đó nhấn Đăng ký tờ khai
  • Kéo xuống cuối trang bấm vào Đăng ký thêm tờ khai.

Tại phần Thuế môn bài chọn Kê khai theo năm; điền số năm.

Sau đó nhấn Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị Danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký. Anh chị kiểm tra lại thông tin đăng ký tờ khai trước khi nộp. Sau đó nhấn Chấp nhận

Làm tương tự khi đăng ký các mẫu tờ khai Thuế GTGT, Báo cáo tài chính, Thông báo phát hành hóa đơn…

3. Kiểm tra danh sách mẫu tờ khai đã đăng ký sử dụng thành công.

Lưu ý: Nếu muốn đăng ký thêm Tờ khai GTGT, Thông báo phát hành hóa đơn… thì tích vào Đăng ký thêm tờ khai và thực hiện tương tự như trên.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan