1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn ký chữ ký số MISA eSign qua USB Token
  3. Ký trên trang thuế điện tử của Tổng cục thuế (TCT)