1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Tổng quan về hệ thống sản phẩm MISA eSign

Tổng quan về hệ thống sản phẩm MISA eSign

Sản phẩm chữ ký số MISA eSign bao gồm bộ ứng dụng sau:

  • Ứng dụng MISA eSign Desktop
  • Ứng dụng di động MISA eSign
  • Ứng dụng Web MISA eSign

Để có thể sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign hiệu quả, khách hàng vui lòng theo dõi và thực hiện cài đặt bộ ứng dụng này.

Thực hiện cài đặt các ứng dụng theo hướng dẫn sau đây:

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan