3. Đăng nhập ứng dụng web MISA eSign

1. Mục đích:

Cho phép người dùng có thể tải tài liệu và ký số từ xa các tài liệu PDF, Word, Ảnh,..trên ứng dụng web MISA eSign.

2. Hướng dẫn thực hiện:

Anh/chị truy cập vào ứng dụng theo link: http://esignapp.misa.vn/

Tại màn hình đăng nhập của ứng dụng. Anh/chị thực hiện nhập thông tin tài khoản MISA eSign đã được cấp trước đó.

  • Nhập Email/SĐT và Mật khẩu
  • Nhấn Đăng nhập

Đăng nhập thành công, anh/chị có thể thực hiện tải các loại tài liệu lên ứng dụng và ký số.

 

 

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan