Ký trên phần mềm MeInvoice.vn bản website

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số MISA ESIGN qua USB Token khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MeInvoice.vn bản website.

1. Thiết lập chữ ký số

Anh/chị đăng nhập vào phần mềm MeInvoice bản website.

  • Vào menu Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.
  • Chọn Ký trực tiếp qua USB. Vui lòng xem hướng dẫn thiết lập chữ ký số trên MeInvoice (website) tại đây
2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử.

(Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan