Ký hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2020

Hướng dẫn người dùng sử dụng chữ ký số MISA ESIGN khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm MISA SME.NET (từ bản SME 2020 trở lên).

1. Thiết lập ký số
  • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số.

hoặc vào menu Hệ thống\Thiết lập ký số

  • Kết nối USB Token để ký số trên phần mềm MISA SME.NET 2020

Trường hợp 1: Ký số trên một máy tính

  • Ký trên máy tính hiện tại: Với hình thức này, mỗi máy tính muốn ký điện tử đều phải cắm USB Token trực tiếp vào máy tính.
    =>Áp dụng với đơn vị có 1 hoặc ít máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn.

Trường hợp 2: Trường hợp ký số trên nhiều máy tính và cùng mạng LAN

  • Ký thông qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử.
    => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn. Xem chi tiết tại đây
2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử

(Hướng dẫn chi tiết, xem tại đây)

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan