Ký hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS ACT 2.0

Cho phép người dùng có thể dùng chữ ký số MISA ESIGN khi phát hành hóa đơn điện tử trên sản phẩm AMIS ACT (từ R46 trở lên).

1. Thiết lập ký số
  • Trên ACT 2.0, vào Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số:

Hoặc vào Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số:

  • Màn hình Thiết lập ký số bổ sung thêm tùy chọn: Ký trực tiếp hoặc ký qua máy chủ
    • Ký trực tiếp: Với hình thức này, mỗi máy tính muốn ký điện tử đều phải cắm USB Token trực tiếp vào máy tính
    • Ký qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử.
    • Sau đó, nhấn Đồng ý
2. Lập và phát hành hóa đơn điện tử

Xem hướng dẫn tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan