1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các vấn đề thường gặp khi ký trên trang BHXH
  4. Khi ký hồ sơ báo lỗi ” Không tìm thấy ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration …”

Khi ký hồ sơ báo lỗi ” Không tìm thấy ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration …”

1. Vấn đề gặp phải

Khi ký báo lỗi ” Không tìm thấy ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration …”

2. Nguyên nhân

Do chưa cài đặt hoặc chưa mở các ứng dụng Extension ký số và ứng dụng nền cho ký số của trang BHXH

3. Giải pháp

Trường hợp 1: Chưa mở ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration

Vào start, chọn Vietnam Social Security Declaration để mở ứng dụng nền

Trường hợp 2 : Chưa cài đặt ứng dụng nền Vietnam Social Security Declaration

Anh chị thực hiện cài đặt theo hướng dẫn tại đây.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan