1. Trang chủ
 2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
 3. Tính năng mới
 4. Phiên bản R3
 5. 3. Cho phép kiểm tra tính hiệu lực của chữ ký trên văn bản đã ký

3. Cho phép kiểm tra tính hiệu lực của chữ ký trên văn bản đã ký

1. Mục đích

Theo quy định tại Điều 78 và Điều 79, Nghị định 130/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số: Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải kiểm tra các thông tin sau để xác định chữ ký số có hiệu lực tại thời điểm ký số không:

 • CTS của người ký trên hệ thống của tổ chức cấp chứng thư (MISA, VNPT,…)
  • Trạng thái
  • Phạm vi sử dụng
  • Giới hạn trách nhiệm
  • Các thông tin trên chứng thư
 • Trong trường hợp CTS được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (MISA-CA, Viettel CA,…)Kiểm tra CTS của tổ chức cấp chứng thư trên hệ thống Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
 • Chữ ký số phải được tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số của người ký
 • Đối với chữ ký số được tạo ra bởi chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam, kiểm tra hiệu lực chứng thư số trên:
  • Hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
  • Hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp chứng thư số đó
 • Chữ ký số trên thông điệp dữ liệu chỉ có hiệu lực khi tất cả kết quả kiểm tra đồng thời có hiệu lực.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tải tài liệu đã được ký số lên trình duyệt của MISA eSign

 • Nhập đường dẫn: esignapp.misa.vn để đăng nhập.
 • Tải tài liệu đã ký lên trình duyệt.

Bước 2: Kiểm tra chữ ký số đã được ký

Khi tải tài liệu được tải lên trình duyệt của MISA eSign, hệ thống sẽ tự động kiểm tra chữ ký số đã ký. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả kiểm tra chữ ký số ngay trên màn hình.

Để xem chi tiết chữ ký số, anh chi nhấn vào biểu tượng chữ ký ở bên phải màn hình:

 • Lưu ý: Các trường hợp chữ ký số không hợp lệ (các trường hợp diễn ra phổ biến):
  • Tài liệu đã bị thay đổi
  • Chứng thư số đã bị thu hồi tại thời điểm ký
  • Chữ ký số bị lỗi trong quá trình ký
  • Chứng thư số đã hết hạn khi ký tài liệu

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan