1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Tính năng mới
  4. Phiên bản R3
  5. 1. Cho phép ký nhiều vị trí trên một tài liệu trên web

1. Cho phép ký nhiều vị trí trên một tài liệu trên web

1. Mục đích

Khi tài liệu yêu cầu nhiều hơn một chữ ký, khách hàng sẽ phải thực hiện tải tài liệu lên, ký và xác nhận để hoàn thành chữ ký thứ nhất. Sau đó, khách hàng sẽ phải lặp lại các thao tác đó đê hoàn thành chữ ký thứ hai. Việc này khiến khách hàng rất mất thời gian cho cùng một thao tác.

MISA eSign phiên bản R3, bổ sung tính năng cho phép người ký thực hiện ký nhiều vị trí trên một tài liệu để tiết kiệm thời gian.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Truy cập vào web app của MISA eSign theo đường dẫn: esignapp.misa.vn để đăng nhập.

Bước 2: Tải tài liệu lên MISA eSign webapp.

Bước 3: Lần lượt kéo chữ ký vào các vị trí mong muốn.

Nhấnđể thực hiện ký vào tài liệu.

Bước 4: Xác nhận ký trên thiết bị xác thực.

Như vậy, anh/chị đã hoàn thành việc ký nhiều vị trí trên một tài liệu thành công. Anh/chị có thể xem lại và tải tài liệu đã được ký ngay trên danh sách tài liệu.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan