1. Trang chủ
  2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
  3. Tính năng mới
  4. Phiên bản R3
  5. 2. Cho phép xem danh sách, xem chi tiết chứng thư số

2. Cho phép xem danh sách, xem chi tiết chứng thư số

1. Mục đích

Hiện tại, khi khách hàng có nhiều chứng thư, hệ thống đang chỉ hiển thị tên chứng thư, đơn vị cấp, thời gian hiệu lực. Với các thông tin này, khách hàng khó phân biệt được các CTS để sử dụng.

Từ phiên bản R3, MISA eSign cho phép hiển thị các thông tin quan trọng để dễ dàng phân biệt giữa các chứng thư.

2. Hướng dẫn thực hiện

Khi ký, anh/chị sẽ nhìn thấy các chứng thư số mình đã sở hữu hiển thị ở bên trái màn hình ký tài liệu.

Với mỗi chứng thư số, hệ thống sẽ hiển các thông tin bao gồm:

  • Chứng thư số Tổ chức: Tên chứng thư, loại chứng thư số, MST của tổ chức.
  • Chứng thư số Cá nhân: Tên chứng thư, loại chứng thư số, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư.
  • Chứng thư số Cá nhân thuộc tổ chức: Tên chứng thư, loại chứng thư. CMND/CCCD/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư.

Trường hợp, anh/chị muốn xem chi tiết chứng thư, anh/chị vui lòng di con trỏ chuột vào đúng chứng thư mong muốn, click chuột vào biểu tượng thông tin để xem chi tiết.

Tại đây, anh/chị có thể xem chi tiết hơn các thông tin trên chứng thư số, bao gồm:

  • Tên chứng thư, số serial, thời gian hiệu lực, thuật toán ký, thông tin định danh.

Việc hiển thị thêm các thông tin theo từng loại chứng thư, giúp người dùng dễ dàng phân biệt để sử dụng đúng loại chứng thư mong muốn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan