1. Nộp hồ sơ cấp chứng thư số từ xa

I. Mục đích

Từ ngày 18/04/2023, Quý khách hàng có thể trải nghiệm tính năng nộp hồ sơ cấp chứng thư số eKYC trên ứng dụng MISA eSign của MISA.

Với tính năng này, khách hàng nộp hồ sơ cấp chứng thư số MISA eSign dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Để nộp hồ sơ, khách hàng phải thực hiện đặt mua và thanh toán thành công đơn hàng. Sau đó, cài đặt ứng dụng MISA eSign để tiến hành nộp hồ sơ.

II. Vui lòng theo dõi hướng dẫn thực hiện:

Dưới đây là các giấy tờ đối với từng loại chứng thư mà khách hàng cần chuẩn bị và hướng dẫn chi tiết các bước trong khâu nộp hồ sơ bản mềm trên ứng dụng MISA eSign:

1. Tổ chức

Người cần nộp hồ sơ cho loại chứng thư số Tổ chức, vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ:

 • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
 • Bản gốc của một trong các giấy tờ chứng nhận tổ chức sau:
  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  – Quyết định thành lập
  – Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
  – Giấy chứng nhận đầu tư

Theo dõi hướng dẫn các bước nộp hồ sơ đối với chứng thư số tổ chức tại đây

2. Cá nhân thuộc tổ chức

Với loại chứng thư số dành cho Cá nhân thuộc tổ chức, chúng tôi chia theo 3 đối tượng. Tùy theo đối tượng cụ thể, vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ:

1. Người đại diện pháp luật

 • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
 • Bản gốc của một trong các giấy tờ chứng nhận tổ chức sau:
  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  – Quyết định thành lập
  – Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
  – Giấy chứng nhận đầu tư

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

    2. Người có thẩm quyền (cấp quản lý)

 • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư
 • Bản gốc của một trong các giấy tờ chứng nhận tổ chức sau:
  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  – Quyết định thành lập
  – Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
  – Giấy chứng nhận đầu tư
 • Bản gốc Văn bản xác nhận chức danh
 • Đơn đề nghị cấp chứng thư số (bản ký tay hoặc ký số)

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

   3. Người không có thẩm quyền (nhân viên)

 • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư
 • Bản gốc Văn bản ủy quyền cho cơ quan, tổ chức xin cấp chứng thư
 • Đơn đề nghị cấp chứng thư số (bản ký tay hoặc ký số)

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Cá nhân

Người cần nộp hồ sơ cho loại chứng thư số Cá nhân, vui lòng chuẩn bị sẵn các giấy tờ:

 • Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người sở hữu chứng thư

Theo dõi hướng dẫn các bước nộp hồ sơ đối với chứng thư số cá nhân tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan