1. Trang chủ
 2. Chữ ký số từ xa MISA eSign
 3. Thủ tục cấp chữ ký số từ xa
 4. 5. Chủ động gia hạn chứng thư số MISA eSign từ xa

5. Chủ động gia hạn chứng thư số MISA eSign từ xa

I. Mục đích

Hướng dẫn khách hàng nên chủ động thực hiện gia hạn CTS của mình trước thời điểm hết hạn để tránh làm gián đoạn trong quá trình sử dụng chứng thư số từ xa MISA eSign

Lưu ý:

 • Trường hợp không thấy đơn hàng gia hạn để nộp hồ sơ, anh chị vui lòng cập nhật ứng dụng từ phiên bản 14.0 trở lên (Do phiên bản cũ không hỗ trợ tính năng gia hạn, anh/chị vui lòng vào chợ ứng dụng để thực hiện cập nhật và sử dụng).
 • Đối với các trường hợp gia hạn trước thời điểm CTS hết hạn thì thời gian hiệu lực còn lại của CTS cũ sẽ được hệ thống chuyển sang CTS cấp mới để anh/chị tiếp tục sử dụng.

II. Hướng dẫn thực hiện

Cách 1: Gia hạn ngay trên ứng dụng MISA eSign

Trường hợp 1: Chứng thư số của khách hàng vẫn còn thời hạn

Trường hợp này dành cho loại chứng thư số vẫn còn thời hạn sử dụng

Lưu ý cách thực hiện này không áp dụng cho loại CTS:

 • CTS Cá nhân thuộc tổ chức (dành cho Quản lý)
 • CTS Cá nhân thuộc tổ chức (dành cho Nhân viên)

(Theo dõi hướng dẫn gia hạn cho 2 loại CTS này ở trường hợp 2)

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng di động MISA eSign

Khi gần đến thời điểm hết hạn của chứng thư số, hệ thống sẽ gửi thông báo đến ứng dụng. Anh/chị vui lòng kiểm tra và truy cập vào ứng dụng MISA eSign để thực hiện gia hạn cho chứng thư số của mình.

 • Anh/chị có thể nhấn trực tiếp vào thông báo trên màn hình để tiến hành gia hạn.
  Hoặc:
 • Truy cập vào ứng dụng -> Chọn Gia hạn ngay

 

Bước 2: Thực hiện gia hạn trên esignapp.misa.vn

Sau khi nhấn Gia hạn, ứng dụng sẽ hiển thị các bước thực hiện để gia hạn. Cụ thể như sau:

 • Sử dụng máy tính truy cập esignapp.misa.vn và tiến hành đăng nhập. (Tài khoản đăng nhập esignapp cũng chính là tài khoản đăng nhập ứng dụng MISA eSign).

 • Nhấn chọn tab Quản lý chứng thư
 • Nhấn nút Gia hạn trên CTS mà anh/chị cần thực hiện và tiến hành gia hạn CTS của mình.

Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình gói bảng giá gia hạn.

 • Lựa chọn gói sản phẩm muốn gia hạn. Nhấn Gia hạn

Hệ thống chuyển sang màn hình đặt hàng

 • Xem thông tin hiển thị về gói sản phẩm. Nhấn Thanh toán để chấp nhận gia hạn gói sản phẩm này.
 • Nhập Mã giảm giá/ Mã giới thiệu và nhấn Áp dụng (nếu có)

Lưu ý: Phải thực hiện nhập mã và nhấn Áp dụng thì hệ thống mới ghi nhận giá trị mã vào đơn hàng của anh/chị. Nếu không thì hệ thống sẽ không nhận được.

Lưu ý: Để đăng nhập vào hệ thống này, anh/chị phải có tài khoản MISA ID. Nếu chưa có tài khoản. A/c vui lòng đăng ký để thực hiện.

Hệ thống sẽ kế thừa lại các thông tin đăng ký mua hàng của anh/chị. Vui lòng kiểm tra lại các thông tin này. Chỉnh sửa trực tiếp trên đơn hàng (nếu có phát sinh thay đổi).

Anh/chị lần lượt thực hiện kiểm tra, xác nhận các thông tin:

 • Thông tin đối tượng sử dụng
 • Thông tin cấp hóa đơn tài chính
 • Thông tin thanh toán

Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn chứng thư số

Ứng dụng sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ theo loại chứng thư số của anh/chị.

Vui lòng kiểm tra lại các thông tin để hệ thống thực hiện gia hạn.

Nếu thông tin chính xác, nhấn Xác nhận. Khi đó, ứng dụng sẽ yêu cầu xác thực để thực hiện gia hạn.

Lưu ý: Khi nhấn Xác nhận là anh/chị đã đồng ý ký vào đơn gia hạn chứng thư số

Như vậy, anh/chị đã thực hiện gia hạn CTS thành công. MISA eSign sẽ thực hiện xác minh hồ sơ và gửi email  ngay sau khi hoàn tất.

Trường hợp 2: Chứng thư số của khách hàng đã hết hạn

Trường hợp này dành cho loại chứng thư số đã hết hạn mà chưa kịp thực hiện gia hạn và loại CTS Cá nhân thuộc tổ chức (dành cho Quản lý và Nhân viên) vẫn còn hạn.

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng di động MISA eSign

Khi gần đến thời điểm hết hạn của chứng thư số, hệ thống sẽ gửi thông báo đến ứng dụng. Anh/chị vui lòng kiểm tra và truy cập vào ứng dụng MISA eSign để thực hiện gia hạn cho chứng thư số của mình.

 • Anh/chị có thể nhấn trực tiếp vào thông báo trên màn hình để tiến hành gia hạn.
  Hoặc:
 • Truy cập vào ứng dụng -> Chọn Gia hạn ngay

Bước 2: Thực hiện gia hạn trên esignapp.misa.vn

Sau khi nhấn Gia hạn, ứng dụng sẽ hiển thị các bước thực hiện để gia hạn. Cụ thể như sau:

 • Sử dụng máy tính truy cập esignapp.misa.vn và tiến hành đăng nhập. (Tài khoản đăng nhập esignapp cũng chính là tài khoản đăng nhập ứng dụng MISA eSign).

 • Nhấn chọn tab Quản lý chứng thư
 • Nhấn nút Gia hạn trên CTS mà anh/chị cần thực hiện và tiến hành gia hạn CTS của mình.

Khi đó, hệ thống hiển thị màn hình gói bảng giá gia hạn.

 • Lựa chọn gói sản phẩm muốn gia hạn. Nhấn Gia hạn

Hệ thống chuyển sang màn hình đặt hàng

 • Xem thông tin hiển thị về gói sản phẩm. Nhấn Thanh toán để chấp nhận gia hạn gói sản phẩm này.
 • Nhập Mã giảm giá/ Mã giới thiệu và nhấn Áp dụng (nếu có)

Lưu ý: Phải thực hiện nhập mã và nhấn Áp dụng thì hệ thống mới ghi nhận giá trị mã vào đơn hàng của anh/chị. Nếu không thì hệ thống sẽ không nhận được.

Lưu ý: Để đăng nhập vào hệ thống này, anh/chị phải có tài khoản MISA ID. Nếu chưa có tài khoản. A/c vui lòng đăng ký để thực hiện.

Hệ thống sẽ kế thừa lại các thông tin đăng ký mua hàng của anh/chị. Vui lòng kiểm tra lại các thông tin này. Chỉnh sửa trực tiếp trên đơn hàng (nếu có phát sinh thay đổi).

Anh/chị lần lượt thực hiện kiểm tra, xác nhận các thông tin:

 • Thông tin đối tượng sử dụng
 • Thông tin cấp hóa đơn tài chính
 • Thông tin thanh toán

Bước 3: Nộp hồ sơ gia hạn chứng thư số

Ứng dụng sẽ hiển thị màn hình thông tin hồ sơ theo loại chứng thư số của anh/chị. Vui lòng kiểm tra lại các thông tin và nhấn Xác nhận.

Khi đó, ứng dụng yêu cầu anh/chị ký vào Đơn gia hạn chứng thư số. Anh/chị có thể lựa chọn nộp bản ký tay hoặc ký số cho MISA eSign. Nhấn Tiếp theo.

 

 • Đơn đề nghị cấp chứng thư được ký tay, đóng dấu:

Trường hợp anh/chị muốn ký tay/đóng dấu lên đơn. Thực hiện như sau:

 • In đơn được đính kèm theo email Gia hạn CTS MISA eSign.
 • Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc trên đơn (Trường địa chỉ thường trú: điền theo thông tin như đã khai báo trên ứng dụng mobile trước đó)
 • Thực hiện ký tay/đóng dấu lên đơn và chụp ảnh bằng ứng dụng MISA eSign

Sau khi chụp ảnh đơn thành công, anh/chị nhấn Gửi hồ sơ.

Lưu ý: Đối với trường hợp ký tay lên đơn, anh/chị vui lòng giữ lại Đơn gia hạn chứng thư số đã ký. Vì sau khi gia hạn trên ứng dụng thành công, MISA sẽ liên hệ với anh/chị để thu lại giấy tờ này theo quy định.

 • Đơn đề nghị cấp chứng thư được ký số:

Trường hợp anh/chị có chữ ký số và muốn ký số lên đơn. Thực hiện như sau:

 • Tải đơn về máy và thực hiện nhập các trường thông tin bắt buộc
 • Thực hiện ký số lên đơn và tải lên ứng dụng MISA eSign

Sau khi tải đơn lên thành công, anh/chị nhấn Gửi hồ sơ.

 

Cách 2: Liên hệ trực tiếp với MISA để thực hiện gia hạn chứng thư số

Trong trường hợp không tự thực hiện gia hạn được, anh/chị có thể liên hệ với NVKD hoặc tư vấn hỗ trợ khách hàng của MISA để thực hiện gia hạn cho chứng thư số của mình.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan