Theo dõi lịch sử ký tài liệu trên Web app

1. Mục đích

Cho phép người dùng theo dõi lịch sử đăng ký thiết bị xác thực, lịch sử ký tài liệu, chứng thư nào được sử dụng ký của tài khoản đang sử dụng.

Việc theo dõi được lịch sử ký tài liệu giúp người dùng kiểm soát được việc ký tài liệu trên ứng dụng của MISA eSign.

2. Hướng dẫn

Anh/chị có thể theo dõi lịch sử ký tài liệu trên ứng dụng Web app của MISA eSign

Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo nhanh giúp anh/chị nắm được các thông số về: Lượt ký, Tài liệu ký thành công, Tài liệu đã từ chối/hết hạn, Ký lỗi.

Tại đây, anh/chị có thể theo dõi lịch sử về:

  • Thời gian ký
  • Ứng dụng ký
  • Trạng thái ký
  • Thiết bị xác thực
  • Tên chứng thư
  • Tài liệu
  • Chi tiết tài liệu

Lưu ý: Chỉ có thể xem được các lượt ký phát sinh kể từ ngày 24/12/2022.

Bài viết này hữu ích chứ?